این سایتـای دانلود فک می‌کنن ما رو ۳۰ ثانیه معطل کنن 
ما می‌ریم اکانت پریمیــوم می‌خریم !؟ 
نه جدا چه فکـری کردن این حرکت رو پیـاده کـردن ؟؟ 
دآش ما رو از ۲۰ ثانیه میترسونی ؟! 
ما عمرمونو پای دایـال آپ باختیم ، 
برو از خدا بترس
 اکانت پرمیوم
 اینترنت پرسرعت دایال آپ