بچه ک بودیم توو اتاق خونمون فوتبال بازی میکردیم برای اینکه حس فوتبال و بازی توی استادیوم بهمون دست بده و آرمانهای ورزش حفظ بشه . . .! رووی فرش ت ... ف میکردیم ...

######

آیا میدانید تمام بانكهای خصوصی ایران، نخستین بانك خصوصی ایران هستند؟؟؟

######

خارجـ یا رفتن تو 2013، ما هنوز تو 1391 موندیم! چه وضشه آخه! کی میخوایم پیشرفت کنیم!؟ مسئولین رسیدگی کنن خو ...! 

######

یکی از فانتزیام اینه که چنـتا آدم گردن کلفت اجیر کنم نزدیک افق تا هرکی خواست اون اطراف محو بشه بزنن دندوناشو خورد كنن ! انگار محو شدن تو افق بچه بازیه ؛ زرت و زورت میرن افق محو میشن !!!

######

قدیما که شبكه های اجتماعی نـبود ، مـردم پست هاشـون رو روی در و دیوار توالت عمومی آپلود میکردن... درسته لایکــــــــــــ نداشت ولی دیدگاههای خوبی داشت...!