اعتراف میکنم ترم پیش داشتیم با همکلاسی هامون تو کلاس قبل از اومدن استاد، آخه یه استاد داشتیم همیشه با تاخیر فراوان می آمد. خلاصه یه بازی هست به اسم کی کجا با کی چکار ، بازی قشنگیه توضیحش مفصل ولی به طور خلاصه باید قسمت ها رو که ازت می پرسند و با اسامی خنده دار پر کنی خلاصه آخر بازی گوینده داشت بلند بلند اون چیزایی که بچه ها گفته بودن و در آمده بود می خوند تا اینکه رسید به قسمتی که به اسم استاد درآمده بود بلند می خوند: کی: استاد مذکور ، با کی: خر بابام، کجا: طویله ، چکار: از خودشون پذیرایی می کردند. حالا نگو استاد پشت در همه رو شنیده بود اومد سرکلاس یه لبخند ملیحی زد و بعد پایان ترم نصف بچه هارو نمره نداد شاگرد زرنگ هارو هم نمره پایین داد.
ما از اون درس افتادیم مقصر ما بودیم