چند روز پیش پسرخالم که 5 سالشه با باباش امدن خونه ما
این پسرخاله ما با PSP ایش GOD OF WAR بازی میکنه خیلی هم دوست داره
بعد باباش اینو صدا زد گفت : GOD OF WAR بابا کجاست بعد این بچه انقدر خوشحال شد می گفت مرسی بابا بابارو ماچ می کرد انگار به خر تی تاپ دادی:))))))