ما امسال میخوایم واسه چهارشنبه سوری
 یکی از پرایدامونو آتیش بزنیم ،
 تازه شاید پوست پسته هامو بریزیم
 توی آتیش که بیشتر گُر بگیره 
 الان متوجه سطح اقتصادی ما شدید یا بیشتر مسئله رو بشکافم ؟