مسابقه پیامکی ایرانسـل(هر پــیام ۷۵تــومان)
 جایزه: هر روز لپ تاپ
 سوال :
 ۱: آب خوبه؟ بله 
 ۲:درخت چه رنگ است؟ سبز 
 ۳:آهن سفت تره یا پنبه؟ آهن 
 سوال آخر: شخصی که نــظریه بوروکراسی پست مدرن را باب کرد که بود
 و اون روز تو خلوت خودش به چی فکر میکرد !؟