فیلم ایرانی جنگی نشون میده، بمباران میشه، خانومه از زیر آوا رخونین و مالین میارنش بیرون این روسری روسرش تکون نمیخوره لامصب انگار باتیرآهن روسری روبه سرش جوش دادن :|